درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کمیلدرمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کمیل
مجموع درمانگاه های عمومی؛ تخصصی وفوق تخصصی کمیل و درمانگاه تخصصی پوست اطهر بعنوان بزرگترین ومجهزترین درمانگاه دراستان خوزستان درشهراهواز ازسال 1395 درمکانی وسیع؛ وایجاداشتغال برای 490 نفر نیروی انسانی پزشک ؛پیراپزشک و دیگرعناصر حرفه ای بشکل مستقیم ؛به استعداد تشریحی ذیل الذکر درحال ارائه خدمت می باشد:
بخش پاراکلینیکال :
داروخانه: (ایجاد داروخانه به مساحت تقریبی 500مترمربع دربخش های داروئی-مکمل های غذائی و بهداشتی درحال خدمت رسانی است ومی توان آن راعملا یکی ازبزرگترین داروخانه های استان قلمدادکرد)
آزمایشگاه تشخیص طبی وپاتولوژی: (انجام آزمایش های پاتوبیولوژی وآسیب شناسی تخصصی دراین بخش صورت می پذیرد)
فیزیوتراپی وکاردرمانی: (درمکانی به مساحت 200مترمربع باتجهیزات لیزرهای کم توان وپرتوان ؛شاک ویو؛تمرین درمانی و...با حضور فیزیوتراپیست های خانم وآقا جهت رعایت مطابقت جنسی )
مرکزتصویربرداری: (باحضورمتخصصین خانم وآقا جهت انواع سونوگرافی های تخصصصی/کالرداپلر/آنومالی/ رادیولوژی/ تصویربرداری دهان ودندان/سنجش تراکم استخوان )
اختلال خواب: (پلی سومنوگرافی ) بعنوان تنهادرمانگاه دراستان خوزستان که مجهز به سرویس پلی سومنوگرافی /بای پپ/سی پپ می باشد وبعنوان یک ابزار وتجهیزات مدرن وبه روزجهانی جهت واکاوی علل اختلال خواب ودرمان ریشه های این عارضه است
آندوسکوپی وکلونوسکوپی تحت بیهوشی: (دراین بخش مداخلات تشخیصی اندوویژن تحت بیهوشی باهدف تشخیص عوارض دستگاه گوارش توسط پزشکان خانم و آقا صورت می پذیرد
بینائی سنجی وعینکسازی طبی :(دراین بخش فضای بینائی سنجی وعینکسازی طبی تعریف شده است و در دونوبتکاری صبح وعصردائراست)
شنوائی سنجی وتجویزسمعک: (این بخش در دونوبتکاری صبح وعصردائراست)
سنجش تراکم استخوان (دانسیتومتری)دراین بخش فرایندسنجش پوکی استخوان صورت می گیرد
اکوکاردیوگرافی قلب وعروق (دراین درمانگاه کلیه ی اکوکاردیوگرافی های تخصص حتی T.D.I توسط متخصصین قلب خانم و آقا انجام می گیرد)
تست ورزش جهت ارزیابی های قلبی وعروقی (بدون محدودیت وزنی برای بیماران همه روزه)
هولترهای ارزیابی قلبی (فشارخون و آریتمی )
نوارعصب وعضله EMG-NCV همه روزه صبح وعصرانجام میگیرد این مداخله تشخیصی تاثیربالقوه ای جهت افتراق دردهای دیسکوپاتی ازسایردردها وتاثیرپذیری ارزیابی جراحی ها به شمار میرود
نوارمغز EEG همه روزه صبح وعصربرای کودکان و بالغین انجام میگیرد که مداخله ی تشخیصی مناسبی تشنج هاست.
نقشه مغزی QEEG همه روزه صبح وعصربرای کودکان و بالغین انجام میگیرد که مداخله ی تشخیصی مناسبی برای کودکان اوتیسم وبیش فعال وافسردگی است
نورتافیدبک که مداخله ی درمانی مطلوب وتاثیرگزاری برای کودکان اوتیسم وبیش فعال است
طب کاروبیماری های شغلی: دراین بخش کلیه ی معاینات ادواری واستخدامی صنایع ودستگاه ها وادارات به فراخورنیاز به صورت تخصصی صورت می پذیرد
بخش کلینیکال موسسه :الف)گروه پزشکی : شامل ۱۰ ها تخصص و فوق تخصص در بخش های محتلف
بخش درمان درمنزل: (جهت خدمات پرستاری وپزشکی درمنزل)
ب)گروه پیراپزشکی وتوانبخشی :
بخش روانشناسی :دراین بخش کلیه ی خدمات مشاوره روانشناختی وبالینی-روانشناسی کودک ونوجوانان- زوج درمانی –مشاوره های تخصصی تحکیم خانواده به شهروندان وکارکنان شریف دادگستری خوزستان ارائه می گردد
بخش دندانپزشکی:دراین بخش خدمات دندانپزشکی عمومی وتخصصی (ایمپلنت –دندانپزشکی تخصصی کودکان- پروتزهای ثابت ومتحرک –عصب کشی-ترمیم وزیبائی و...) بادراختیارداشتن دو طبقه مستقل و مجزا و 14 یونیت دندانپزشکی فعال باتجهیزات مورد نیاز ارائه می گردد.
توانگری بیمه ای درمانگاه کمیل : از آنجائی که تعداد بیمه های طرف قرارداد هرموسسه یکی ازشاخص های ارزیابی اعتبار بخشی محسوب می شود این موسسه علاوه بربیمه های پایه با بیمه های تکمیل درمان نیزدرقرارداد می باشد که ذیلا به برخی از آنهااشاره می شود . نکته قابل توجه ومتمایز این موسسه بادیگرموسسات هم سان سازی ویکنواخت سازی پذیرش بیمه های تکمیلی در درمانگاه و داروخانه است بگونه ای که بیماران با بیمه های تکمیل درمان در درمانگاه و داروخانه خدمات درمانی خودرا دریافت می نمایندکه میتوان این رویکرد را به این شکل گسترده کم نظیر معرفی کرد چراکه داروخانه ها نظربه فروش کالا ونه خدمت مترصد به دریافت وجه نقدازبیماران هستند و تمایلی به پوشش بیمه های تکمیل درمان ندارند که این رویکرد دراین موسسه به نفع بیماران معکوس شده است وحفظ نقدیگی بیمار دراولویت داروخانه قرارگرفته است
برنامه های عملیاتی :
الف) ارتقاء سطح راهبری بیماران موسسه ازطریق وب سایت باهدف کاهش حداقلی زمان ایستایش در درمانگاه وخریدخدمت وراهبری درحداقل زمان ممکن شایان ذکراست باایجاد بسترفیبر نوری درسه لایه ارتباطی و ایجاد تلفن گویای 0613104 سطح رضایت مندی وجهت دهی بیماران تغییرچشمگیر ومحسوسی داشته است
الف)ارتقاء سطح آگاهی ورفتار حرفه ای کارکنان موسسه باهدف حفظ برندینگ
ب)ارتقاء سطح خدمات اورژانس وخدمات سرپائی بالغین درمانگاه
ج)ایجاد بخش ژنتیک پزشکی
نقاط قوت موسسه :
الف) بزرگترین درمانگاه وداروخانه استان درسطح استان خوزستان درمقیاس سطح باتعریف فضای پشتیبان (انبارهای متعدد واستاندارد)
ب)تجهیزات پاراکلینیکال گسترده ومتعدد وکم نظیر درمقایسه باسایر درمانگاه های استان
ج)تعدد بخش های فعال موسسه وتاثیرهم افزائی برهم باهدف سهولت فراینددرمانی بیمار
د)ایجاد وتفکیک بخش های دندانپزشکی عمومی وتخصصی مثل بخش تخصصی دندانپزشکی کودکان –جراحی فک وایمپلنت های دندانی
و) ارائه ی تمام خدمات مورد نیاز درمانگاهی برای بیمار دریک ساختمان واحد وجلوگیری از ترددهای کاذب شهری
ی)حضورمتخصصین کودکان ونوزادان همه روزه حتی جمعه ها یکسره ومستمر از9 صبح تا ساعت 24 درکنار پزشکان عمومی (بعبارتی وجود یک درمانگاه تخصصی کودکان ونوزادان در دل درمانگاه کمیل ) با دراختیارداشتن بخش تزریقات و خدمات سرپائی جداگانه از بالغین
ز)ایجاد یک درمانگاه تخصصی پوست ومو جهت انجام پروسیجرهای پوست وزیبائی درفضائی درمجاورت درمانگاه کمیل اما تفکیک شده
ژ)فعالیت بخش های پشتیبان کلینیکال هم چون آزمایشگاه تشخیص طبی /رادیولوژی/سونوگرافی/بینائی سنجی/ شنوائی سنجی جهت پشتیبانی از کلینیک ها
ک) زیرساخت سازی انباشت 1000 لیترآب دربخش دندانپزشکی جهت جلوگیری از وقفه در ارائه خدمت باتوجه به وابستگی شدید یونیت ها وخدمات دندانپزشکی به آب
گ)زیرساخت دولایه فیبر نوری ویک لایه پشتیبانی وایرس هوائی بیسیم جهت جلوگیری ازقطعی اینترنت و ؛ وقفه در ارائه خدمات بیمه ای حتی دریک ثانیه به علت قطعی اینترنت

درمانگاه تخصصی پوست اطهر

دراین درمانگاه که درهمجواری درمانگاه کمیل و از زیرمجموعه های درمانگاه محسوب می شود ؛خدمات مشاوره و درمانی دررشته ی تخصصی پوست ومو وخدماتی هم چون کرایوتراپی ؛پی آر پی ؛لیزرهای پرتوان وکم توان درحوزه ی درمانی ,و زیبائی ارائه می شود .شایان ذکراست دراین موسسه نیز تمام خدمات جاری دراختیارکارکنان شریف دستگاه قضائی است. یکی ازمهم ترین مولفه های ایستائی و رشد وتوسعه ی درمانگاه کمیل باتوجه به تعدد بیمه های جاری طرف قرارداد وتاخیرو بدعهدی شرکت های بیمه ؛ ترمیم این عارضه بافعالیت بخش های غیربیمه ای است که به نوعی بالانس تاخیردرنقدینگی را درخود گم می کند. همین راهکاراقتصادی در داروخانه نیز اعمال شده است که مهندسی اقتصادی موفقی حاصل گردیده است./.
دارای پروانه بهره برداری از دانشگاه علوم پزشکی اهواز به شماره 245902-3
درباره کمیل
مجموع درمانگاه های عمومی؛ تخصصی وفوق تخصصی کمیل و درمانگاه تخصصی پوست اطهر بعنوان بزرگترین ومجهزترین درمانگاه دراستان خوزستان درشهراهواز ازسال 1395 درمکانی وسیع؛ وایجاداشتغال برای 490 نفر نیروی انسانی پزشک ؛پیراپزشک و دیگرعناصر حرفه ای بشکل مستقیم شروع به فعالیت نموده است.
دارای پروانه بهره برداری از دانشگاه علوم پزشکی اهواز به شماره 245902-3
راهنمای بیماران
پیوندهای مفید
اطلاعات تماس
آدرس:اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زاویه نبش خیابان کمیل
تلفن:0613104
پست الکترونیک:info[at]komeilahvaz.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به درمانگاه کمیل می باشد.