درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کمیل

منشور حقوق پرسنل درمانگاه کمیل

منشور حقوق پرسنل درمانگاه

از آنجایی که نجات جان یک انسان در دین اسلام با نجات جان تمام انسان ها برابر است .کارکنان برای ارائه خدمات به بیماران از حق وحقوقی برخوردارند که عبارتنداز:

 1. حق مشارکت در تصمیم گیری های درمانگاه در راستای تحقق اهداف رسالت واستراتژی
 2. حق استفاده از حقوق ومزایا طبق قانون ومقررات اداری
 3. حق استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی استعلاجی وساعتی طبق قوانین ومقررات اداری
 4. حق برخورداری از آموزش های تکمیلی ضمن خدمت وتخصص
 5. حق ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به ارباب رجوع در محدوده شرح وظایف شغلی خود
 6. حق برخورد از رفتار محرمانه از سوی بیمار وهمراهان در قبال ارائه مراقبت مطلوب و مؤثر
 7. حق رسیدگی به مسائل ومشکلات از سوی مسئولین رده بالا
 8. حق انجام وظیفه در محدوده شغلی وچارچوب قانونی وعلمی
 9. حق امنیت شغلی ومساعدت قضایی از سوی مسئولین مربوطه
 10. حق برخورداری از ماده 607،608،609 قانون اساسی(تمرد نسبت به مأمورین دولتی ، هتک حرمت اشخاص، حمایت قانونی در قبال تهدید وتوهین افراد)
 11. حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در محدوده شرع وقانون
 12. حق برخورداری از محیط آرام وامن جهت ارائه مراقبت مطلوب


درباره کمیل
مجموع درمانگاه های عمومی؛ تخصصی وفوق تخصصی کمیل و درمانگاه تخصصی پوست اطهر بعنوان بزرگترین ومجهزترین درمانگاه دراستان خوزستان درشهراهواز ازسال 1395 درمکانی وسیع؛ وایجاداشتغال برای 490 نفر نیروی انسانی پزشک ؛پیراپزشک و دیگرعناصر حرفه ای بشکل مستقیم شروع به فعالیت نموده است.
دارای پروانه بهره برداری از دانشگاه علوم پزشکی اهواز به شماره 245902-3
راهنمای بیماران
پیوندهای مفید
اطلاعات تماس
آدرس:اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زاویه نبش خیابان کمیل
تلفن:0613104
پست الکترونیک:info[at]komeilahvaz.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به درمانگاه کمیل می باشد.